دوره متوسطه دوم پسرانه واحد 1 -مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
سایت چه مقدار از نیازهای آموزشی شما را برآورده میکند ؟

عالی

خوب

متوسط

آموزشگاه در یک نگاه
گزارش فعالیتهای آموزشی و پرورشی اين مطلب تاکنون 66 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 97-96
گزارش فعالیت های فروردین ماه 95 اين مطلب تاکنون 344 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 96-95
گزارش فعالیت های اسفند ماه 94 اين مطلب تاکنون 219 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های بهمن ماه 94 اين مطلب تاکنون 244 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های دی ماه 94 اين مطلب تاکنون 226 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آذر ماه 94 اين مطلب تاکنون 295 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آبان ماه 94 اين مطلب تاکنون 256 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های مهرماه 94 اين مطلب تاکنون 371 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94

اين سايت تا كنون 1158490 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد