دوره متوسطه دوم پسرانه شماره 1 -مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
نظر خود رادرمورد ارسال نمرات برروی سایت اعلام فرمائید .

عالی

خوب

متوسط

آموزشگاه در یک نگاه
گزارش فعالیتهای آموزشی و پرورشی اين مطلب تاکنون 14 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 97-96
گزارش فعالیت های فروردین ماه 95 اين مطلب تاکنون 274 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 96-95
گزارش فعالیت های اسفند ماه 94 اين مطلب تاکنون 184 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های بهمن ماه 94 اين مطلب تاکنون 210 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های دی ماه 94 اين مطلب تاکنون 190 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آذر ماه 94 اين مطلب تاکنون 247 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آبان ماه 94 اين مطلب تاکنون 221 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های مهرماه 94 اين مطلب تاکنون 316 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های اردیبهشت ماه 94 اين مطلب تاکنون 323 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی اردیبهشت ماه 94
گزارش فعالیت های فروردین ماه 94 اين مطلب تاکنون 354 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی فروردین ماه 94
گزارش فعالیت های اسفند ماه 93 اين مطلب تاکنون 458 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی اسفند ماه 93
گزارش فعالیت های دی ماه 93 اين مطلب تاکنون 310 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی دی ماه 93
گزارش فعالیت های آذر ماه 93 اين مطلب تاکنون 309 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی آذر ماه 93
گزارش فعالیت های آبان ماه 93 اين مطلب تاکنون 305 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی آبان ماه 93
گزارش فعالیت های مهرماه 93 اين مطلب تاکنون 501 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی

اين سايت تا كنون 1115771 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد