دوره متوسطه دوم پسرانه شماره 1 -مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
نظر خود رادرمورد ارسال نمرات برروی سایت اعلام فرمائید .

عالی

خوب

متوسط

آموزشگاه در یک نگاه
گزارش فعالیتهای آموزشی و پرورشی اين مطلب تاکنون 32 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 97-96
گزارش فعالیت های فروردین ماه 95 اين مطلب تاکنون 307 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 96-95
گزارش فعالیت های اسفند ماه 94 اين مطلب تاکنون 201 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های بهمن ماه 94 اين مطلب تاکنون 225 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های دی ماه 94 اين مطلب تاکنون 209 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آذر ماه 94 اين مطلب تاکنون 273 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های آبان ماه 94 اين مطلب تاکنون 236 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های مهرماه 94 اين مطلب تاکنون 341 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 95-94
گزارش فعالیت های اردیبهشت ماه 94 اين مطلب تاکنون 342 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی اردیبهشت ماه 94
گزارش فعالیت های فروردین ماه 94 اين مطلب تاکنون 371 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی فروردین ماه 94
گزارش فعالیت های اسفند ماه 93 اين مطلب تاکنون 488 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی اسفند ماه 93
گزارش فعالیت های آذر ماه 93 اين مطلب تاکنون 324 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی آذر ماه 93
گزارش فعالیت های آبان ماه 93 اين مطلب تاکنون 319 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی آبان ماه 93
گزارش فعالیت های مهرماه 93 اين مطلب تاکنون 536 بار مطالعه شده است
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی

اين سايت تا كنون 1135134 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد