دوره متوسطه دوم پسرانه شماره 1 -مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
نظر خود رادرمورد ارسال نمرات برروی سایت اعلام فرمائید .

عالی

خوب

متوسط

دانش پژوهان برتر

آزمون گزینه 2 سوم آذر 96 چهارم ریاضی

آزمون گزینه 2 سوم آذر 96 چهارم تجربی

نفرات برتر آزمون گزینه 2 آبان 96 یازدهم تجربی

نفرات برتر آزمون گزینه 2 آبان 96 یازدهم ریاضی

نفرات برتر آزمون مرآت آبان 96 دهم انسانی

نفرات برتر آزمون مرآت آبان 96 دهم ریاضی

نفرات برتر آزمون مرآت آبان 96 دهم تجربی

نفرات برتر آزمون گزینه 2 یازدهم تجربی

نفرات برتر آزمون گزینه 2 یازدهم ریاضی

اولین مرحله آزمون گزینه 2 (چهارم ریاضی )

اولین مرحله آزمون گزینه 2 ( چهارم تجربی )

برگزاری اولین مرحله آزمون مرآت پایه دهم (تجربی) سال 96-95

برگزاری اولین مرحله آزمون مرآت پایه دهم (ریاضی) سال 96-95

برگزاری اولین مرحله کنکور آزمایشی سنجش پایه سوم (تجربی) سال 96-95

برگزاری اولین مرحله کنکور آزمایشی سنجش پایه سوم (ریاضی) سال 96-95

اولین مرحله آزمون جامع سنجش (تجربی)

اولین مرحله آزمون جامع سنجش (ریاضی)

هفتمین مرحله آزمون آزمایشی گزینه دو(ریاضی)

سومین مرحله آزمون سنجش تحصیلی(ریاضی)

ششمین مرحله آزمون آزمایشی گزینه دو (تجربی)

مرحله دوم آزمون مرآت پایه سوم (ریاضی)

پنجمین مرحله آزمون آزمایشی گزینه دو (تجربی)

چهارمین مرحله آزمون آزمایشی گزینه دو (تجربی)

سومین مرحله آزمون آزمایشی گزینه دو (تجربی)

اين سايت تا كنون 1135140 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد